O projekcie

Liczba odwiedzających: 2266

GÓRA STR..png (139 KB)

 

„Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkowie”  - pod takim tytułem będziemy realizować kolejne działania, których głównym celem jest zwiększenie zdolności społeczności lokalnych do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu. Blisko 6 mln z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, tzw. środków norweskich pozyskała na ten cel Gmina Wyszków.

Co zyska nasze miasto?

1. Nowe, energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie całego miasta (wymiana ponad 3000 istniejących opraw oświetlenia ulicznego)

2. Nowe formy zieleni w mieście:

  • parki kieszonkowe (przy ul. Sowińskiego, przy SP 3, przy SP 5 – z ogrodem deszczowym),
  • zielony przystanek przy Parku Karola Ferdynanda Wazy,
  • zielone ściany na terenie cmentarza komunalnego i na os. przy ul. 1 Maja.

3. Zagospodarowanie kolejnych, 8 terenów zieleni (zieleń przyuliczna przy ul. H. Sienkiewicza, na os. przy ul. 1 Maja, na os. przy ul. Prostej, przy WOK Hutnik, na os. przy ul. Kościuszki, na os. przy ul. Łącznej, na cmentarzu komunalnym, na terenie Przedszkola Integracyjnego nr 4)

4. Montaż przy budynkach gminnych placówek oświatowych pojemników na  wodę opadową,

5. Pasy ruchu dla rowerów na ul. Warszawskiej (Wyszków – Tumanek), na ul. Sowińskiego,

6. Infrastruktura rowerowa – parking dla rowerów, wiaty i stojaki rowerowe,

Podstawą działań realizowanych w ramach przedmiotowego projektu są jednak działania edukacyjne, mające na celu zwrócenie uwagi na aspekty związane z zachodzącymi zmianami klimatu, ich skutkami i jak każdy z nas poprzez swoje codzienne decyzje może im przeciwdziałać, bo razem możemy wiele!

Projekt poza rozbudowaną kampanią merytoryczną w mediach tradycyjnych i w internecie –  opartą na czterech blokach tematycznych: zielona infrastruktura, błękitna infrastruktura, niska emisja, efektywność energetyczna -  przewiduje szereg różnorodnych działań edukacyjnych:

  • dedykowana strona internetowa, na której mieszkańcy znajdą nie tylko informacje o samym projekcie ale wiele przydatnych informacji związanych ze zmianami klimatu,
  • pakiet konkursów tematycznych skierowanych do różnych grup wiekowych,
  • warsztaty i szkolenia,
  • opracowanie materiałów edukacyjnych, dzięki którym np. nasi mieszkańcy będą mogli sprawdzić jakie gleby występują w ich miejscu zamieszkania, a co za tym idzie jakie rośliny najlepiej będą się tam czuły,
  • zapoznanie się z dobrymi praktykami naszych Partnerów tj.  Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • możliwość skorzystania z porad specjalistów.

W realizację powyższych działań zaangażowanych zostanie wiele podmiotów, tak by realizacja planowanych działań, przyniosła jak najbardziej kompleksowy efekt. PWIK Sp. z o.o. otworzy swoje drzwi dla naszych mieszkańców. Przewidziany jest czynny udział gminnych placówek oświatowych poczynając od przedszkoli i szkół, przedstawicieli Urzędu, Rady Miejskiej, Rady Seniorów i Sołtysów, którzy wezmą udział w szkoleniach.

Cały projekt skonstruowany został w taki sposób, by wszystkie realizowane w nim działania były spójne, a działania inwestycyjne związane były bezpośrednio z działaniami edukacyjnymi. To pierwszy projekt Gminy Wyszków, z tak obszerną kampanią edukacyjną, skierowaną do wszystkich mieszkańców.

Podsumowaniem półtorarocznej realizacji projektu będzie szereg ogólnodostępnych dla naszych mieszkańców publikacji i wydawnictw, w których znajdą się nie tylko efekty zrealizowanych działań infrastrukturalnych, ale przede wszystkim parce naszych mieszkańców, którzy w różnej formie wezmą udział w projekcie. Natomiast podsumowaniem współpracy z naszymi Partnerami będzie przygotowanie pakietu propozycji i możliwych do wdrożenia w Wyszkowie działań, które w jeszcze większym stopniu pozwolą nam, jako miastu, adaptować się do zachodzących zmian klimatu.