Kontakt

Liczba odwiedzających: 1831

GÓRA STR..png (139 KB)

 

Zespół Projektowy do przygotowania i realizacji zadania pn.: „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w mieście Wyszków”:

 1.  Żaneta Kozak - Kierownik Zespołu, Naczelnik Wydziału Rozwoju
  tel. 29 743-77-42
  e-mail: zaneta.kozak@wyszkow.pl
 2. Aneta Kowalewska - Zastępca Burmistrza Wyszkowa
  Sekretariat, tel.: 29-743-77-62
  e-mail: aneta.kowalewska@wyszkow.pl
 3. Dariusz Korczakowski - Skarbnik Gminy Wyszków
  tel. 29 743-77-28
  e-mail: dariusz.korczakowski@wyszkow.pl
 4. Anna Sasiak- Adamczyk - Wydział Rozwoju
  tel. 29 743-77-59
  e-mail: anna.sasiak@wyszkow.pl 
 5. Joanna Lach - Wydział Rozwoju
  tel. 29 743-77-59
  e-mail: joanna.lach@wyszkow.pl 
 6. Małgorzata Wrzesińska - Wydział Rozwoju
  tel. 29 743-77-37
  e-mail: malgorzata.wrzesinska@wyszkow.pl
 7. Robert Garbarczyk - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnictwa
  tel. 29 743-77-48
  e-mail: robert.garbarczyk@wyszkow.pl
 8. Teresa Ostrowska - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnictwa
  tel. 29 743-77-38
  e-mail: teresa.ostrowska@wyszkow.pl
 9. Adam Mróz - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Bezpieczeństwa
  tel. 29 743-77-34
  e-mail: adam.mroz@wyszkow.pl
 10. Mariusz Kowalczyk - Wydział Inwestycji i Bezpieczeństwa
  tel. 29 743-77-16
  e-mail: mariusz.kowalczyk@wyszkow.pl
 11. Justyna Kukawska - Wydział Inwestycji i Bezpieczeństwa
  tel. 29 743-77-63
  e-mail: justyna.kukawska@wyszkow.pl
 12. Barbara Prus - Wydział Inwestycji i Bezpieczeństwa
  tel. 29 743-77-71
  e-mail: barbara.prus@wyszkow.pl
 13. Edyta Wittich - Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
  tel. 29 743-77-31
  e-mail: edyta.wittich@wyszkow.pl
 14. Karol Pych - Wydział Promocji, Kultury i Sportu
  tel. 29 743-77-13
  e-mail: karol.pych@wyszkow.pl
 15. Sławomir Cieślak - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
  tel. 29 743-77-43
  e-mail: slawomir.cieslak@wyszkow.pl
 16. Anna Biernacka - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  tel. 29 743-77-32
  e-mail: anna.biernacka@wyszkow.pl
 17. Mirosław Wysocki - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
  tel. 29 743-77-97
  e-mail: miroslaw.wysocki@wyszkow.pl
 18. Marta Ciuraj- Makarewicz- Wydział Ochrony Środowiska
  tel. 29 743-77-93 lub 29 743-77-04
  e-mail: marta.ciuraj-makarewicz@wyszkow.pl
 19. Agnieszka Ołdak- Prokop - Prezes Wyszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o.
  tel. 29 742-38-29
  e-mail: wtbswyszkow@xl.wp.pl
 20. Daniel Bogdan - Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.
  tel. 29 742-38-27
  e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl
 21. Mariusz Kowalski - Dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Kultury "Hutnik"
  tel. 29 742-44-48
  e-mail: mariusz.kowalski@wok-hutnik.pl