Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Wyszkowa

Data: 23.11.2023 r., godz. 08.21    286
Zadanie zrealizowane w ramach projektu: pn. "Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkowie"

W ramach projektu pn. "Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkowie" zrealizowano następujące prace:

1.    Wymiana opraw na  oprawy energooszczędne 647szt.;

2.    Wymiana naświetlaczy – 5szt;

3.    Gniazdka o klasie szczelności IP65 dedykowane pod iluminacje świetlne- 188kpl.;

4.    Wymiana rozdzielnic oświetlenia  ulicznego SOK 6kpl.;

5.    Wymiana rozdzielnic oświetlenia ulicznego SON 18kpl.;

6.    Montaż wysięgników do opraw – 130szt.;

7.    Wymiana linii kablowych  - 1682mb;

8.      Wymiana  słupów stalowych  – 154 szt.;

 

Wartość zafakturowanych robót brutto: 2.867 776,73zł

 

Nadzór inwestorski

 

Wartość zafakturowanych robót brutto: 63.475,23zł